موفقیت شرکت آکپا ایران در خصوص اخذ ایزوها و استانداردهای مختلف

موفقیت شرکت آکپا ایران در خصوص اخذ ایزوها و استانداردهای مختلف

دوشنبه ۲۸-۱۱-۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت آکپا ایران، این شرکت با توجه به سیاست های مدرن مدیریتی و با انجام اقدامات لازم در خصوص جاری سازی سیستم یکپارچه مدیریتی  IMSو پیاده سازی و استقرار دستورالعمل ها و روش های اجرایی منطبق بر سیستم مذکور موفق به اخذ گواهینامه های مربوطه گردیده و در این چهارچوب ایزوهای  ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، ISO 45001:2018  را دریافت کرده است.
سیستم مدیریت یکپارچه IMS متشکل از سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ISO 45001:2018 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 می باشد. لازم به توضیح است که در سیستم مدیریت یکپارچه IMS  چندین سیستم مدیریت در یک سازمان در کنار یکدیگر قرار گرفته و کنترل و مدیریت یکپارچه را برای سازمان فراهم می آورند.
درسیستم مدیریت یکپارچه IMS ، استاندارد ISO 9001:2015 پذیرش یک دیدگاه فرایندی را در هنگام ایجاد، بکارگیری وبهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن خواسته های وی ترغیب می نماید. استاندارد  ISO14001:2015 (استاندارد مدیریت زیست محیطی)، به این منظور تهیه شده است که عناصر یک نظام مدیریت، محیطی کارا را برای سازمان فراهم نمایند تا بتواند با سایر الزامات مدیریت، یکپارچه شده، سازمان ها را در دستیابی به اهداف زیست محیطی و اقتصادی یاری نماید و هدف از جاری سازی استاندارد  ISO 45001:2018، ایجاد نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای به منظور حذف یا به حداقل رساندن ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کارکنان و سایر طرف های ذینفع می باشد که ممکن است در معرض این ریسک ها قرار گیرند.
شرکت آکپا ایران در سال 1398 شمسی موفق به دریافت گواهی نامه های ISO 9001:2015 و ISO14001:2015 و ISO45001:2018  با آخرین ورژن، از سیستم بین المللی شرکت مشارکتی توف نورد آلمان گردیده است. شرکت مشارکتی توف نورد آلمان نامی آشنا در صنعت و تجارت بین المللی است که نام آن از اختصار سه کلمه آلمانی Technischer Überwachungs Verein   به معني "اتحاديه بازرسي و پايش فني" گرفته شده است.
همچنین شرکت آکپا ایران موفق به دریافت ایزوهای ISO10002:2018 سیستم مدیریت شکایت مشتریان، ISO10004:2018  سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان، ISO50001:2011  سیستم مدیریت انرژی، استاندارد 5S یا نظام آراستگی و گواهینامه CE شده است. علامت CE  بر روی یک محصول، نشان می دهد که محصول مورد نظر مطابق با الزامات اساسی قوانین مربوط به سلامت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست اروپا تولید شده و تضمین می کند که  محصول در بازار مشترک EFTA و اتحادیه اروپا می تواند به فروش برسد. این قوانین اصطلاحا Product   Directives  نامیده می شوند.
روابط عمومی
1398/08/15

برچسب ها: